Thursday, 16 April 2009

A Chabineat ann an Glaschu.

Chan eil fios dè cho cudthromach 's a tha gu bheil Cabinet Riaghaltas Westminster a' coinneachadh ann an Glaschu an-diugh ach tha e eachdraidheil, tha sin cinnteach.

Bidh seo a' chiad turas bho 1921, nuair a ghairm Lloyd George a Chabineat suas a dh' Inbhir Nis airson dèiligeadh le ceist Stàid Shaor na h-Èireann, tha Ministearan an Riaghltais air cruinneachadh ann an Alba.

Thòisich an riaghaltas air an “road show” seo bho chionn bliadhna, a' coinneachadh ann an ceann a deas Shasainn, na Midlands agus a-nis Glaschu.

Bidh iad a' muigh timcheall na dùthcha, a' coinneachadh ris a' phobal tron an là ach 's e an fhìrinn mu dheidhinn a' mhòr-chuid de choinneamhan a' Chabhineit gu bheil iad gu math sgiobalta agus goirid.

S e an eaconomaidh am prìomh chuspair air a' chlàr-ghnothaich, am buidseat cuideachd ach 's ma dh' fhaoidte gum bi coinneamh shònraichte eile aca mu dheidhinn sin.

Bid iad a' deasbad na h-àireannachd leis an naidheachd mu dheidhinn taic riaghaltais airson càraichean dealain agus cumhachd niuclasach ann an Sasainn a-mhàin. Cuimhchich gu bheil a' choinneamh a' tighinn 's Ministear a' Chumhachd, Ed Milliband, ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba am beachd air connadh niuclasach atharrachadh.

Dhiùlt iad a' choinneamh aca a roinn le Cabinet Riaghaltas na h-Alba - is feumaidh spèis a thoirt dha Alex Salmond airson feuchainn ri e fhèin a chur air an àrd-ùrlar gach là, ach chan ann airsan a tha na soilais phoileataigach an-diugh.

Tha ministearan gach riaghaltais a' coinneachach co-dhiù nuair a dh' fheumas iad, agus bha ceannardan phàrtaidhean na h-Alba aig dinnear prìobhaideach aig dachaigh Gòrdan agus Sarah Brown a-raoir. Bha iad gu math càirdeal ri chèile, chuala sinn, 's iad a' blasadh air bradan ròst Innse Gall.

Le taing do Eilidh Dhubh.

No comments:

Post a Comment